60. BỊT TAI ĂN CẮP CHUÔNG

Nước Tấn có người qúy tộc họ Phan, lúc việc binh bị bại thì bỏ chạy, có người lợi dụng thời cơ ăn cắp của họ Phan một cái chuông.

Anh ta muốn vác chuông để chạy, nhưng cái chuông rất lớn vác không nổi, thể là anh ta bèn dùng búa sắt để đập bể chuông để bê những mảnh vụng đem về nhà.

Cái chuông lớn kêu lên:“Tang tang”, anh ta sợ có người nghe được âm thanh thì đến cướp lại cái chuông, thì vội vàng dùng hai tay bịt tai mình lại.

( Lữ thị xuân thu )

Suy tư 60:

Đi ăn cắp chuông mà bịt tai mình lại thì giống như tự mình dối mình, cái chuông thì to lớn nặng nề, âm thanh của nó thì vang xa nên không thể nào ăn cắp được nếu không vác lên vai hay bỏ lên xe chở về.

Ma quỷ cũng không thể ăn cắp linh hồn của chúng ta được, bởi vì linh hồn tự nó đã “nặng ký” rồi, bởi vì chỉ một linh hồn mà thôi, mà Thiên Chúa đã coi trọng hơn cả những gì trân thế gian gộp lại, hơn nữa nó đã được chuộc với cái giá rất đắt là bằng chính máu của Đức Chúa Ki-tô, thì thử hỏi ma quỷ làm sao mà ăn cắp được chứ? Nhưng trên thực tế thì cũng vẫn có rất nhiều linh hồn bị ma quỷ ăn cắp, đổi chác, mua chuộc bằng tiền tài, danh vọng và xác thịt.

Ma qủy là tên ăn trộm gian manh, là tên lừa dối mình bằng sự kiêu căng trắng trợn, và lừa dối người khác bằng kiêu ngạo tinh vi trong hành vi khiêm tốn giả tạo.

Tôi phải đề cao cảnh giác những hành vi khiêm tốn giả tạo ấy của ma quỷ ngay trong lời nói và việc làm của tôi.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info