Chương 4:

THÁNH TÂMVẾT THƯƠNG THÁNHĐức Chúa Giê-su cho thánh nữ Ma-ga-ri-ta thấy trái tim mình và nói: “Con nhìn quả tim này, đây là trái tim của Ta yêu thương loài người quá bội, Ta vì yêu nhân loại mà không tiếc mạng sống, đổ máu ra. Nhưng có rất nhiều người không cám ơn Ta, trái lại trong bí tích tình yêu, họ khinh mạn Ta, nhục mạ Ta, lãnh đạm với Ta, và kẻ làm cho Ta buồn phiền nhất chính là những người đã dâng hiến cho Ta cũng đối xử với Ta như vậy”.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info