28. Có hai loại yêu mến được thiết lập trên hai khu vực khác nhau: một là thành trì trên mặt đất được thiết lập trên ích kỷ tự ái dẫn đến khinh miệt Thiên Chúa; và một là thành trì trên trời được thiết lập trên lòng yêu mến Thiên Chúa, dẫn đến khinh miệt bản thân.

(Thánh Augustinus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info