62. ĐÀO GIẾNG ĐƯỢC NGƯỜI

Nước Tống có một gia đình họ Đinh vì trong nhà không có giếng nước, nên thường phải sai một người đi gánh nước về dùng.

Về sau nhà họ Đinh đào một cái giếng, phấn khởi nói với người khác:

- “Nhà tôi đào giếng được một người.”

Có người sau khi nghe được câu ấy liền đồn ra “họ Đinh đào giếng được một người”. Người nước Tống coi đây là một chuyện kỳ lạ, bèn đồn đãi ầm cả lên.

Nhà vua nghe được thì rất đỗi kinh ngạc, bèn sai người đến nhà họ Đinh hỏỉ sự tình ra sao, họ Đinh trả lời:

- “Có một cái giếng thì cũng như có một người lao động giỏi, chứ không phải là được một người trong giếng”

(Lữ thị xuân thu)

Suy tư 62:

Nước là một chất thể lỏng rất cần thiết cho con người, người ta có thể nhịn ăn chứ không thể nhịn khát, không những con người cần nước, mà ngay cả các loài động vật, thực vật cũng cần phải có nước.

Nước rất hiền hoà mà cũng rất hung dữ, nó có thể khiến cho các thi nhân tuôn ra những vần thơ tuyệt vời, nhưng nó cũng nuốt không biết bao con người trong lòng nó.

Nước dùng để nuôi sống con người, và làm cho con người thêm mát mẻ vui tươi sau những giờ lao động mệt nhọc, nước cũng giúp con người tẩy sạch những vết dơ bẩn và làm cho vạn vật xinh tươi.

“Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sường Người, tức thì máu cùng nước chảy ra.” (Gn 19, 34). Máu của Đức Chúa Giê-su chảy ra để nuôi linh hồn chúng ta, nước để tẩy sạch linh hồn chúng ta, máu và nước chảy ra cùng lúc để cho chúng ta thấy rằng: tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại thật vô cùng lớn lao, Ngài không muốn một ai phải hư mất đời đời, cho nên vừa được tẩy sạch là được bồi dưỡng ngay bằng chính máu thịt trường sinh của Con Ngài là Đức Chúa Giê-su.

“Máu cùng nước” từ cạnh sườn chảy ra, hay nói chính xác hơn, từ trái tim của Đức Chúa Giê-su chảy ra để rửa chúng ta –người Ki-tô hữu- được sạch tội và được sự sống đời đời.

Tôi đã ý thức được điều đó chưa, khi tham dự bí tích Rửa Tội và khi lãnh nhận bí tích Thánh Thể?

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info