75. TĂNG MẪU NÉM THOI

Trước đây Tăng tử ở đất Phí (ngày nay ở phía nam Sơn Đông huyện Phí), đất Phí còn có một người tên là Tăng Tử, đã giết người.

Có người nói với mẹ của Tăng Tử:

- “Tăng Tử đã giết người”

Tăng mẫu rất tự tin nói:

- “Con trai của tôi không giết người !”

Nói xong thì chăm chú dệt vải.

Qua một lúc sau, lại một người nữa chạy đến nói:

- “Tăng tử giết người ! “

Tăng mẫu vẫn an tâm dệt vải.

Một lúc sau nữa, lại có người chạy đến nói với bà rằng:

- “Tăng tử giết người!”

Tăng Mẫu liền quẳng con thoi, nhảy ra đường chạy trốn.

( Chính Quốc sách)

Suy tư 75:

Để chuẩn bị cho tâm hồn được hoàn hảo tốt đẹp, thì cần phải có hai bước: chuẩn bị xa và chuẩn bị gần; chuẩn bị xa là để đối phó với hoàn cảnh gần, và chuẩn bị gần là: cắm trại ứng chiến 100 % ”để sẵn sàng chiến đấu với ma quỷ và đồng đảng của nó.

Một tâm hồn vững mạnh trong đức tin, thì không mọi hoàn cảnh nào có thể làm cho họ mất niềm tin vào Thiên Chúa; một tâm hồn quãng đại trong đức ái thì dù cho công việc mình bị lừa dối bịp bợm, thì họ vẫn luôn yêu người như chính mình vậy; và một tâm hồn trong đức cậy, thì không nghịch cảnh nào có thể làm cho họ mất niềm hy vọng vào Thiên Chúa quang phòng.

Tôi sẽ mặc áo giáp đức ái, cầm gươm đức tin, và khiên thuẩn đức cậy để trở thành chiến sĩ của việc rao giảng tin mừng Nước Trời.

Mẹ của Tăng Tử đã mất lòng tin vì 3 lần nghe nói con mình giết người (nhưng không phải vậy). Ma quỷ cũng sẽ cám dỗ chúng ta cùng một tội nhưng cám dỗ nhiều lần, thế là chúng ta sa ngã vì không tin vào Chúa và giáo hội dạy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info