Các nhà lãnh đạo Công Giáo Úc Châu công bố bản báo cáo về việc quản trị Giáo hội

Công tác duyệt xét lại việc quản trị Giáo hội đã được Ủy ban Hoàng gia đề nghị để ứng phó với việc lạm dụng tình dục trẻ em.

(Tin Vatican - Robin Gomes)

Thứ Sáu 21/8/2020, Hội đồng Giám mục Úc Châu (ACBC) và Hiệp hội các Bề trên các Dòng Tu Úc Châu (CRA), cơ quan đầu não của các Dòng nữ trong nước, đã công bố một bản báo cáo “quan trọng và đầy đủ” về việc duyệt xét lại cơ cấu quản trị và quản lý giáo phận và giáo xứ ở Úc.

Đức Tổng Giám Mục Mark Coleridge, Giám mục Giáo phận Brisbane và Chủ tịch HĐGM Úc Châu cho hay: Bản báo cáo mang tựa đề “Ánh sáng từ Thập giá phương Nam: Cổ súy việc Quản trị đồng trách nhiệm trong Giáo Hội Công Giáo ở Úc, đóng góp quan trọng và đáng kể vào đời sống và sứ mệnh của Giáo hội tại Úc.” Và ĐTGM nói tiếp: “Các giám mục và các Bề trên của các Dòng Tu “cám ơn những người đảm trách chuẩn bị, học hỏi và hình thành bản báo cáo”.

Các Giám mục Úc học hỏi bản báo cáo về việc quản trị Giáo hội trong ánh sáng của những đề nghị của chính phủ

Một thông cáo báo chí chung của HĐGM và Hiệp hội các Bề Trên các Dòng Tu (ACBC-CRA) cho hay có bản báo cáo này là để ứng dụng những đề xuất của Ủy ban Hoàng gia của Chính phủ Úc đề nghị các ứng phó trong các cơ cấu của Giáo hội trước việc lạm dụng tình dục trẻ em.

Giáo hội đã chấp nhận những khuyến nghị đó, và giao nhiệm vụ cho Nhóm Cố vấn Thực hiện, nhóm này đã tham khảo với nhóm Dự án Đánh giá Quản trị (GRPT) để nghiên cứu và đề xuất ra một mô thức quản trị Giáo hội trong một bản báo cáo dài 208 trang, trong đó có 86 đề nghị.

Thầy Peter Carroll, FMS, Chủ tịch của các Dòng Tu (CRA) cho hay: “Với tư cách là các vị lãnh đạo trong Giáo hội, chịu trách nhiệm về hàng trăm tổ chức, Hiệp hội các bề trên (CRA) và Hội đồng Giám mục đang làm việc để thông duyệt nhiều cải cách và thực hành quản trị theo các khuyến nghị của Ủy ban Hoàng gia.

“Tôi hy vọng rằng bản bá cáo “Ánh Sáng từ Thập Giá Phương Nam” (The Light from Southern Cross) sẽ chiếu sáng con đường tương lai về một đường lối quản trị hữu hiệu, hiện đại cho Giáo hội Úc, hôm nay và mai sau.”

Giáo hội Úc tái khẳng định những cam kết, đảm bảo an toàn cho trẻ em - Phiên bản chính thức

Nhóm Dự Án (IAG), và Nhóm đánh giá Quản trị (GRPT) đã trình bày một phiên bản báo cáo trước đây được lưu hành “nội bộ - (bí) mật”, cho Hội đồng Giám mục và các Bề trên Dòng Tu (CRA) để nghiên cứu vào tháng 5 năm 2020, nhưng đáng tiếc, bản báo cáo này đã bị rò rỉ ra ngoài cho các phương tiện truyền thông Công Giáo quốc tế và được công bố trên các trang mạng...

Các giám mục lưu ý có một số sai sót cần được sửa chữa và một số điều cần được làm sáng tỏ trước khi bản bá cáo chính thức được công bố. Và các giám mục nhận trách nhiệm duyệt xét lại để chỉnh sửa và làm sáng tỏ...

Phiên bản cuối cùng của bản báo cáo sẽ chính thức được xuất bản trên mạng vào ngày 21 tháng 8, kèm theo những Hướng dẫn đính kèm.

Hội đồng Giám mục và Công đồng toàn thể

Đức Tổng Giám Mục Coleridge cho biết trước đây các giám mục đã yêu cầu mọi phản hồi về phiên bản cuối cùng của bản báo cáo phải được gửi đến các giám mục địa phương, và sẽ được thảo luận tại Công đồng toàn thể (ACBC) vào tháng 11.

ĐTGM Mark cho hay: "Các giám mục sẽ thảo luận về bản báo cáo và các vấn đề rộng lớn hơn như cơ cấu quản trị tại các cuộc họp vào cuối năm, nhưng nhiều vấn đề được nêu ra, có những vấn đề có thể được giải quyết ở cấp địa phương, thay vì đòi hỏi phải có sự đồng thuận trên bình diện quốc gia."

“Tương tự, nhiều vấn đề sẽ được xem xét tốt nhất trong Công đồng Toàn thể sắp tới và những gì sẽ được bàn thảo trong Hội đồng tư vấn của từng giáo phận.”

Đức Tổng Giám Mục Chủ tịch ACBC khích lệ bất cứ ai muốn đọc bản bá cáo “Ánh Sáng từ Thập Giá Phương Nam” (The Light from Southern Cross), thì nên đọc bản hướng dẫn đính kèm trước. Ngài cũng khuyến khích nên đọc “toàn bộ bản báo cáo”, “thay vì chỉ xem phần các đề nghị”.

Việc xuất bản bản bá cáo “Ánh Sáng từ Thập Giá Phương Nam” (The Light from Southern Cross) giúp hoàn thành một trong những dự án cuối cùng của Nhóm Dự Án (IAG) trước khi kết thúc các hoạt động năm 2020.