13. Dù thế nào đi nữa thì địa ngục cũng không thể làm cho người ta hiểu được sự bất hạnh khi đánh mất thiên đàng.

(Thánh John Chrysostom)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info