40. Nếu phân chia ra của anh của tôi, thì đó là nguồn gốc của sự chia rẻ, không phân bên này bên kia thì mới có thể luôn hòa thuận, luôn bình an.

(Thánh John Chrysostom)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info