41. Nếu con muốn thăng tiến đến bước cao nhất thì con phải dũng cảm ra tay, kê cái rìu trên gốc tư dục, chặt triệt tình cảm yêu bản thân mình và yêu các vật thế gian.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info