33. GÁNH NGỰA MÀ CHẠY

Quan công cưỡi con ngựa Xích Thố một ngày có thể chạy ngàn dặm, Chu Thương giúp ông ta gánh cây thanh long đao chạy theo, một ngày cũng chạy được một ngàn dặm.

Quan công thấy Chu Thương đã già mà đi bộ như thế thì trong lòng thật là áy náy, bèn muốn mua một con ngựa để ông ta cưỡi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ mua được con ngựa một ngày chỉ chạy được chín trăm dặm mà thôi.

Quan công cảm thấy cưỡi con ngựa này so với đi bộ thì mạnh hơn chút xíu. Ai dè, một con chạy một ngày được một ngàn dặm và một con thì chỉ chạy được chín trăm dặm, một ngày thua một trăm dặm, hai ngày thua hai trăm dặm.

Chu Thương cảm thấy cưỡi ngựa thì không thể theo kịp Quan công, bèn dứt khoát lấy dây thừng cột chặt móng ngựa lại, dùng đại đao nâng dậy và gánh đi cho kịp.

(Tiếu lâm)

Suy tư 33:

Theo lẽ thường thì con người không thể nào chạy nhanh như con ngựa, nhưng nếu con người có quyết tâm và chuyên cần luyện tập chạy bộ thì một lúc nào đó cũng có thể chạy thật nhanh như ngựa, cũng như đã có người ăn khỏe như...voi.

Con ngựa thì cũng giống như các phương tiện khoa học thời nay giúp cho con người làm được rất nhiều điều có ích, như: máy vi tính, truyền hình, video, điện thoại di động.v.v... đều là những phát minh rất gần gủi và cần thiết cho con người, nhờ đó mà con người có thể bước những bước dài hơn và cao hơn trong cuộc sống hàng ngày...

Dù có ngựa để giúp đỡ, nhưng không làm cho mình đạt chỉ tiêu thì cũng vô ích, thà không có ngựa thì hơn. Cũng vậy, mọi phương tiện khoa học là để giúp cho con người đến gần Thiên Chúa hơn, nhưng nếu càng có phương tiện mà càng xa Thiên Chúa thì không ích lợi gì cho linh hồn mình cả, thà không có nó thì hơn...

Không có ngựa mà đi kịp ngựa thì tốt hơn là có ngựa mà đi không kịp ngựa, đó là bí quyết tu đức của các vị thánh vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info