44. CON NGỒI DƯỚI ĐẦU

Quách Tiến rất có tài năng về quân sự, thường điều khiển binh lính lập được nhiều chiến công.

Một lần nọ, sau khi làm hoàn thành căn nhà mới tại kinh thành, bèn mở tiệc mời bạn bè thân thuộc đến ăn mừng, những người thợ xây cất cũng được mời tham dự tiệc, Quách Tiến dọn ăn cho những người thợ ở phía đông phòng khách, con cháu thì ở phía tây phòng khách.

Có người nói:

- “Các con cháu sao lại ăn chung phòng với người làm công, mà lại còn ở bàn dưới đầu nữa chứ? (người xưa cho rằng phía đông là trên đầu, quan trọng).

Quách Tiến chỉ những người thợ nói:

- “Họ là những người xây nhà”, rồi lại chỉ đám con cháu nói: “Chúng nó sẽ là những đứa bán nhà” (ám chỉ con cháu làm cho tan gia bại sản), cho nên để chúng nó ngồi dưới đầu những người xây nhà !”

(Tiếu Tiếu lục)

Suy tư 44:

Người ta thường nói: “thứ nhất cận thân, thứ nhì cận lân” là để nói lên sự gần gũi ưu tiên trong cuộc sống, điều này cũng đúng mà thôi, cho nên mới có câu tiếp theo: “một người làm quan cả họ được nhờ”.

Vì “cận thân” này nên có những đứa con của quan to quan nhỏ phá làng phá xóm, coi trời bằng vung mà pháp luật vẫn làm ngơ; vì “cận thân” này nên có những kẻ bất tài vào ngồm chỗm chệ trên ghế bộ này bộ nọ, trưởng phòng này trưởng phòng kia để hành hạ và ăn cắp thành quả lao động mồ hôi của người khác...

“Thứ nhứt cận thân, thứ nhì cận lân” của người Ki-tô hữu là như thế này: cha mẹ sống thánh thiện thì người thánh thiện tiếp theo là con cái, rồi sau nữa đến những người thân khác, bởi vì sự đạo đức thánh thiện của cha mẹ phải tỏa lan đến con cháu rồi “lây lan” qua cho người hàng xóm gần, người quen biết xa. “Cận thân” và “cận lân” này rất đẹp lòng Thiên Chúa và loài người.

Quách Tiến biết con cháu mình sẽ là những đứa phá nhà phá cửa, nên không ngần ngại đặt chúng nó ở dưới những người thợ xây nhà, ông ta là người không vì “cận thân” mà coi thường “cận lân” là người hàng xóm, người làm công, nên ông đánh đâu thắng đó là phải...

Đáng phục thay, đáng khen thay.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info