62. Khoái cảm của thế tục có hại cho sự trinh khiết, tiền tài của nó có hại cho đức khiêm tốn, sự nghiệp của nó có hại cho sự nhiệt tâm, ăn nói lịch lãm của nó có hại cho sự chân thành, gian trá của nó có hại cho đức ái.

(Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info