19. Con có hai loại sự sống: một loại là xác thịt thoáng cái đã mất; một loại là linh hồn sống mãi bất tử. Do đó, con phải chú ý đến mình, đề phòng cẩn thận, không nên lấy sự sống hay mất làm sự sống đời đời.

(Thánh Basil)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info