11. Thánh danh Ma-ri-a đối với người khẩn thiết kêu cầu Mẹ chính là chìa khóa cửa thiên đàng.

(Thánh Elfleda)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info