77. MUA ĐẦU NGỰA CHẾT

Thời cổ đại có một ông vua bỏ ra ngàn vàng để mua con thiên lý mã, nhưng qua ba năm rồi mà vẫn chưa mua được ngựa.

Quan hầu nói:

- “Để tôi đi tìm thử xem sao.”

Nhà vua liền sai ông ta đi tìm, phải mất đi ba tháng mới tìm được con thiên lý mã, nhưng thật đáng tiếc vì nó đã chết rồi. Ông ta bèn lấy năm trăm đồng vàng để mua lại cái đầu con ngựa chết, trở về giao cho sai nha.

Nhà vua giận dữ, nói:

- “Ta cần con ngựa sống, tại sao lại tìm kiếm cái đầu ngựa chết, lại còn phí mất nhiều tiền nữa chứ?!”

Quan hầu trả lời:

- “Cái đầu ngựa chết mà phải mua đến năm trăm đồng tiền vàng, huống hồ con ngựa sống? Đại vương cứ thử yên tâm, hãy ngồi mà đợi tin vui.”

Quả nhiên không đầy một năm, có mấy con thiên lý mã được người ta đem đến bán.

( Chính Quốc sách )

Suy tư 77:

Nhà vua thích ngựa tốt, mà không “đánh tiếng’ cho bàn dân thiên hạ biết, thì dù cho có bỏ ra nhiều tiền mà mua, thì ai biết mà bán chứ? Mua một đầu ngựa chết với giá năm trăm đồng vàng thì quả là hào phóng, ai lại không đem ngựa sống đến mà bán chứ!

Con người thời nay cũng rất thích các linh mục, các nam nữ tu sĩ của mình trở thành những tấm gương đáng giá ngàn vàng để họ noi theo học hỏi. Họ sẵn sàng mua lấy, học hỏi lấy những tấm gương quý giá ấy mà không sợ hao tài tốn của, bởi vì chính đời sống của các linh mục, các tu sĩ nam nữ đã phản ánh lại đời sống của Đức Chúa Giê-su, mà đôi lúc họ -những người giáo dân- cảm thấy rằng, họ sẽ không thể nào bắt chước Đức Chúa Giê-su được nếu không có những mục tử đi trước dẫn dắt họ.

Tôi và anh là những linh mục mỗi ngày vẫn giảng dạy trên toà giảng, chúng ta có tin những điều mình dạy, và thực hành những điều mình nói?

Anh và chị là những nam nữ tu sĩ, mỗi ngày đều được học hỏi để kính Chúa và yêu người, được đào luyện để được sai đi khắp nơi, và trong mọi nơi mọi lúc đều có thể thực hành bác ái, nhưng chúng ta đã thực hành đức ái ra sao?

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info