9. Khiêm nhường của Đức Mẹ Ma-ri-a giống như cái thang của trời, Con Thiên Chúa đã dùng nó từ trời xuống để làm người.

(Thánh Augustinus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info