78. GIỎI BẮT BÍ BIỀN BIỀN

Có một người nước Tề đi thăm Biền Biền, nói:

- “Nghe danh tiếng thanh cao của Ngài đã lâu, không làm quan mà lại đi phục dịch cho mọi người.”

Biền Biền hỏi:

- “Ngài nghe ai nói?”

Người ấy trả lời:

- “Tôi nghe đứa con gái hàng xóm nói. ”

Biền Biền hỏi:

- “Nó nói như thế nào?”

Trả lời:

- “Đứa con gái hàng xóm nói nó không lấy chồng, nhưng chưa đến ba mươi tuổi thì đã sinh bảy đứa con. Danh nghĩa thì nói không chồng, nhưng hành vi của nó thì người lấy chồng cũng không bằng! Như ngài đây không làm quan, nhưng lương đống của ngài ngàn chung (chén) bạc, tuỳ tùng phục dịch trên trăm người, danh nghĩa thì nói không làm quan, nhưng ngài lại lớn hơn cả người làm quan!”

( Chính Quốc sách)

Suy tư 78:

Có một lúc nào đó, tôi cũng sẽ nghe người ta nói với tôi: “Ngài là linh mục, tu sĩ, tuy không phải là nhà triệu phú, nhưng ngài xài sang hơn cả triệu phú; tuy ngài không phải là một thanh niên đua đòi bắt chước, nhưng ngài đua đòi ăn diện còn hơn cả người đua đòi “ mốt” ăn diện; ngài tuy không phải là dân bợm nhậu, nhưng ngài ăn uống hậu nhẹt còn hơn cả bợm nhâu.”

Và cũng có một lúc nào đó, nếu tôi không sống với đời sống của một linh mục- một Chúa Ki-tô thứ hai– thì người ta cũng sẽ nói với tôi như thế này: “Mặc dù ngài là linh mục nhưng tư cách của ngài không giống linh mục chút nào, bởi vì ngài lo bon chen với tiền bạc và hưởng thụ hơn cả chúng tôi.”

Thật đáng tội nghiệp cho chúng ta –những linh mục, tu sĩ- biết chừng nào.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info