10. Đức Mẹ Ma-ri-a thật là Đấng tràn đầy ân sủng, trong lòng Mẹ có ẩn tàng kho báu thánh sủng.

(Thánh Gregorius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info