12. Trong tất cả các thánh, chúng ta đi tìm đâu được một vị rất thương xót chúng ta -là những người bất hạnh- hơn Đức Mẹ Ma-ri-a chứ?

(Thánh Antonius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info