Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh
chúng tôi xin báo tin cùng quý độc giả và các thân hữu:


Cha Anrê Dũng-Lạc Trần Cao Tường
Giám đốc mạng lưới Internet Dũng Lạc
đã tạ thế lúc 11:56 phút (giờ new Orleans) ngày Chúa Nhật 21.11.2010.
Chương trình thánh lễ an táng sẽ được loan báo sau.
Xin cầu nguyện cho linh hồn Linh mục Anrê được Chúa ban ơn phúc trường sinh
nơi Quê hương Thiên Quốc.
Xin Chúa an ủi những người thân yêu của Cha
và tất cả những bạn hữu đã cùng đồng hành với Cha.