Kính tiễn biệt Cha Andre Dũng Lạc Trần Cao Tường
Không có gì là dang dở
Khi Chúa Giêsu đã nói lời hoàn tất nơi Cha.

Một hành trình
Từ Phát Diệm xa, đến Long Xuyên xa
Từ Việt Nam xa, đến miền đất mới
Xa, thật xa
Bỗng hóa gần, thật gần
Cha tìm về tổ quốc, tình thân
Bằng Quốc Ngữ, Quốc Hồn, Quốc Túy
Vẫn canh cánh bên lòng kẻ sĩ
Mối tình si câu hát điệu hò
Trên lưng trâu,
duới ruộng trũng,
nhịp đưa đò
ấy mấy vội, khoan khoan hò, tình tứ.

Một hành trình
thoắt đã vào cổ sử
Mà Tin Vui Thời Điểm mãi còn đây
Bởi cây đa bến nước quê hương này
Vẫn chờ nghe tiếng Yêu bằng Việt Ngữ.

Sẽ không bao giờ là quá khứ
Những công trình của Thiên Chúa quyền linh
Phát khởi nơi Cha, chu tất trọn hành trình
Cho đến lúc nhịp tim đời mỏi mệt.

Không ai tin là cha đã chết
Cả dám nghĩ rằng cha đã hết thời gian
Thời gian nay là hạnh phúc thiên đàng
Cha đang viết mới: “Tin Vui Thời Vĩnh Cứu”.

Bằng Việt Ngữ trên trang Dũng Lạc mới
Cùng Toàn Ban Thánh Tử Đạo Việt Nam.