Trên Thông Tấn Xã Công Giáo Việt Nam, Vietcatholic News, 17 giờ 03, ngày 21 tháng 11 năm 2001, người ta đọc được một bản tin vắn do linh mục Trần Công Nghị phổ biến: « Linh mục Antôn Dũng Lạc Trần Cao Tường đã qua đời lúc 11 giờ 56 phút (giờ new Orleans) ngày Chúa Nhật 21.11.2010 ».

Liên tiếp trong mấy ngày sau, nhiều nhà văn nhà thơ nhà nghiên cứu đã gởi lời chia buồn, tiễn biệt, tưởng niệm, phổ biến trên nhiều mạng lưới công giáo việt nam. Nhiều người đã đặt câu hỏi linh mục Trần Cao Tường là ai ?

Trong tất cả các danh hiệu mà người ta có thể dành cho linh mục Trần Cao Tường, danh hiệu giáo sĩ có một bản chất chính tông và chuyên nghiệp, vì chính ông đã ý thức chọn bậc sống này, học tập, rèn luyện, theo đuổi, đã được phong chức và đã thực hành sứ mệnh này trong 35 năm, từ 1975 đến 2010.

Sinh ngày 15 tháng 8 năm 1946 trong một gia đình công giáo đạo đức gồm bảy anh em của vùng công giáo kỳ cựu và nổi tiếng là Phát Diệm, năm lên 13 tuổi, ngày 01.09.1959, cậu Tường được nhận vào Tiểu Chủng Viện Phát Diệm, Phú Nhuận. Dưới sự chỉ dẫn tu đức của cha Linh hướng Nguyễn Minh Nhật, sau này làm giám mục địa phận Xuân Lộc, Trần Cao Tường là một trong những tiểu chủng sinh thấm nhuần sâu xa tinh thần truyền giáo Tông Đồ Nhỏ. Học xong tú tài ở tiểu chủng viện một cách xuất sắc, thầy Tường được Đức cha Nguyễn Khắc Ngữ, giám mục địa phận Long Xuyên, gửi đi du học Rôma, trong Trường Truyền Giáo. Học xong triết học và thần học tại đây, năm 1973 thầy trở về Việt Nam, chịu Chức Phó Tế và giúp xứ tại Phú Quốc. Sau hai năm giúp xứ, ngày 6 tháng 4 năm 1975, thầy được Đức Giám Mục Long Xuyên truyền chức Linh mục.

Tân linh mục Trần Cao Tường trở về Phú Quốc làm lễ mở tay. Ngày 30.04.1975, ông bị kẹt lại ở đây. Cùng với hai em gái, cha Tường đã di tản và tới được Hoa Kỳ. Tháng 9 năm 1975 cha Tường cùng với 11 gia đình Việt Nam khác đã chọn miền nắng ấm, lập thành Cộng Đồng Versailles, New Orleans, Lousiana, mà cha quản nhiệm từ 1975 đến 1991.

Trong thời gian 16 năm này, để tạo thêm khả năng tu đức và mục vụ, cha Tường đã ghi tên học thêm hai khóa trình: Trong hai năm 1977-1979, về Tôn giáo học tại Đại Học Loyola New Orleans; và trong niên khóa 1985-1986 về tu đức học tại Trường Linh Hướng Thánh Linh Pecos, New Mexico.

Nhờ những khóa trình này, công việc mục vụ của cha phát triển và rõ rệt đa dạng hơn. Cha đi giảng các khóa canh tân giáo xứ, giúp tĩnh tâm nhiều dòng tu, làm linh hướng cho các phong trào Linh Thao, Cursillo, Lời Chúa, Thánh Linh.

Từ tháng hai năm 1991, cha Tường được chuyển tới một cộng đoàn nhỏ bé Miền Tây Ngạn để làm Quản Nhiệm Cộng Đoàn Đức Mẹ Lên Trời. Cha làm mục vụ ở đây cho đến ngày Chúa gọi về Núi Thánh ngày 21.11.2010.

Trong thời gian 19 năm này, không kể những công việc mục vụ bình thường của một linh mục quản xứ, cha Tường học thêm bằng chuyên nghiệp về chụp hình ở New York Institute of Photography năm 1996 và năm năm sau đã cộng tác với nhiếp ảnh gia Đức Cung thuộc VietCatholic phát triển Phòng Ảnh Nghệ Thuật / Chiêm Niệm Tniền, trong đó nhiều nhiều ảnh nghệ thuật của Cha đã được trình bày, và thơ văn do Đức Cung chọn thơ văn phụ họa.

Đồng thời phát triển công việc mục vụ bằng những hoạt động văn hóa. Trước nhất là phổ biến Lới Chúa và Đời Sống Đức Tin Công Giáo bằng sách vở, truyền thanh, mạng lưới,…. Cha đã viết văn và sáng tác trên 10 cuốn sách; đã tham dự các chương trình phát thanh; và đã lập riêng một mạng lưới tin học, lấy tên là Mạng Lưới Dũng Lạc http://www.dunglac.org/index.php?m=module2&id=61.

Công việc của một giáo sĩ, khởi đầu cha Tường đã thực hiện như bao nhiêu linh mục khác qua các hoạt động mục vụ tổng quát, đặc biệt là mục vụ bí tích. Được đào luyện từ nhỏ trơng đường tu đức Tông Đồ Nhỏ của Đức cha Nguyễn Minh Nhật, cha Tường đã dần dà nới rộng chiều kích mục vụ của mình về tu đức. Thêm vào đó, là cựu sinh viên của Trường Truyền Giáo Rôma, cha Tường đã mở rộng công việc mục vụ của mình đến các sinh hoạt truyền giáo, đặc biệt là truyền giáo bằng nghệ thuật, thơ, văn, có tầm văn hóa.

Linh mục Trần Cao Tường là một giáo sĩ chính tông, có nhiều khả năng và nhiều chuyên môn cao. Cha đã thực hiện sứ mệnh và chức vụ của mình một cách đầy đủ và thành công hữu hiệu. Cha đáng được mến phục, kính phục và nên gương cho các giáo dân và giáo sĩ công giáo việt nam.

Cử hành NĂM THÁNH 2010, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam vừa triệu tập Đại hội Dân Chúa, từ ngày 21 đến 25 tháng 11 năm 2010, tại Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Thành phố HCM và đã gửi một sứ điệp cho dân Chúa, nhắc lại sứ mạng của mình rằng: « Hội Thánh Chúa Kitô có mặt trong lịch sử nhân loại với sứ mạng loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa trong quyền năng của Thánh Thần. Cũng thế, Hội Thánh Chúa Kitô tại Việt Nam có sứ mạng loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa, tiếp nối sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô, góp phần kiến tạo nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương trên quê hương đất nước này.

Sứ mạng đó đòi hỏi Hội Thánh phải đổi mới không ngừng để thực sự là Hội Thánh Chúa Kitô giữa lòng quê hương Việt Nam ».

Là một giáo sĩ đạo đức và thông minh, linh mục Trần Cao Tường đã nhận ra và đã thực hiện sứ mệnh này.

Paris, ngày 30 tháng 11 năm 2010