64. HIỂU RA ĐẠO LÝ

Con trai không thích học hành, ông bố nhốt nó trong phòng học và ra lệnh:

- “Cặp mắt nhìn chữ cho rõ ràng, đầu óc phải luôn nghĩ đến sách hay, thì từ trong sách sẽ hiểu ra đạo lý !”

Ba ngày sau, ông bố hỏi con trai là cuối cùng đã nhận ra đạo lý nào, con trai rất nghiêm túc nói:

- “Bố nói rất đúng, con nghe lời bố dạy đọc sách ba ngày nên thu hoạch được rất nhiều. Con hiểu rồi: đạo lý, té ra là do sách in ra !”

(Tiếu Đắc Hảo)

Suy tư 64:

Tất cả các tôn giáo trên thế gian này đều có lý thuyết và thực hành của nó mà người ta gọi là giáo lý; cuộc sống của con người cần phải có đạo đức, đạo đức có cái lý của nó nên gọi là đạo lý. Có thứ đạo lý cho người làm quan và có thứ đạo lý cho người làm thường dân, có thứ đạo lý cho người làm chủ và có thứ đạo lý cho người tôi tớ.v.v…tóm lại, đạo lý là dành cho tất cả mọi người không chừa một ai, mà càng có địa vị danh vọng thì càng phải hiểu đạo lý hơn những người khác…

Giáo lý của Đức Chúa Giê-su thì ở trong Kinh Thánh, đạo lý của Đức Chúa Giê-su thì ở trong cách sống làm người của Ngài, từ nơi hang đá Bê Lem cho đến khi chịu chết trên thánh giá, nghĩa là Ngài yêu thương nhân loại cho đến hy sinh mạng sống của mình.

Giáo lý được viết trong sách thánh, mà đạo lý là thực hành những gì mà giáo lý đã viết.

Biết đạo lý không bằng thực hành đạo lý, mà thực hành với tất cả niềm tin và lòng yêu mến thì chẳng khác gì người khôn xây nhà trên đá…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info