5. Cám dỗ giống như lửa. Vàng được lửa thiêu thì sáng lấp lánh, cỏ rơm bị lửa đốt thì thành tro bụi; người công chính như vàng ròng, kẻ ác như cỏ rơm cùng bị cám dỗ, nhưng người công chính thì được lợi mà kẻ ác thì bị hại.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info