15. Không có người nào không phải vì muốn xuống địa ngục mà xuống địa ngục; cũng không có ai không phải vì muốn bị lừa mà bị lừa.

(Thánh nữ Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info