Chương 40:

CÁM DỖ“Không một thử thách nào xảy ra cho an hem mà lại vượt quá sức loài người. Thiên Chúa là Đấng trung tín: Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức; nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để an hem có sức chịu đựng. (1 Cr, 10, 13)

1. Thiên Chúa dùng sự cám dỗ và cây thập giá để thử thách người mà Ngài yêu mến.

(Thánh nữ Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info