16. Linh hồn ơi, mày không được quên các lời phán xét: người bị chúc dữ thì đi vào trong lửa chẳng hề tắt, người Cha Ta chúc phúc thì được vào nơi hằng sống.

(Thánh Bonaventura)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info