4. Cám dỗ vừa mới đến thì chẳng qua chỉ là ý niệm, sau đó thì sinh ra tưởng tượng, bèn thích thú rồi động tình và đồng ý.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info