42. Tình cảm lệch lạc mềm mại như tơ lụa, nhưng đều có thể biến thành xiềng xích thép kéo con người ta xuống địa ngục.

(Thánh Francis of Assia)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info