68. VỢ CHỒNG TẦN CỐI

Nguyễn Văn Đạt đánh trận thu được rất nhiều binh khí, và đem tất cả bỏ vào trong lò nhiệt nấu chảy, đúc thành tượng hai vợ chồng Tần Cối, và để chúng quỳ song song trước miếu thờ Nhạc Phi.

Có người thích đùa viết hai câu đối buộc trên cổ của hai bức tượng; câu đối thứ nhất buộc trên tượng Tần Cối là:

“Ai, phận đầy tớ mất cái tâm,

có hiền thê sao lại như thế này.”


Câu đối thứ hai buộc trên tượng của vợ Tần Cối là:

- “Xì, vợ dù ngồi lê đôi mách,

không phải lão trộm, không đến ngày nay.”


Phàn nàn lẫn nhau và dáng vẻ mắng chửi nhịp nhàng giống như hai câu đối, sinh động như thật vậy.

Ông Nguyễn đến miếu Nhạc, nhìn thấy như thế thì bất giác bật cười sảng khoái.

(Đồng Âm Thanh Thoại)

Suy tư 68:

Người ta nói chết rồi thì tiêu tan mọi oán hờn, vậy mà còn có những người không thể quên được oán hờn với người đã chết, lại còn đúc tượng để mỗi ngày xỉ vả chửi mắng...

Con người ta chết rồi thì quả tim cũng nát tan thành tro bụi, nhưng chết không có nghĩa là hết và vui buồn thương ghét cũng không phải vì thế mà...tiêu luôn, nhưng nó vẫn tồn tại nơi những người đang sống, những người mà khi còn sống họ giúp đỡ, họ chửi rủa, họ khen ngợi, họ nhục mạ.v.v...cho nên mới có câu nói: “cọp chết để da, người chết để tiếng”, tuy nhiên con người ta thì thường nhớ mãi những điều không tốt, những việc xấu xa mà người khác đã làm cho họ.

Người Ki-tô hữu sống ở đời không phải để được tiếng tốt hay tiếng xấu hoặc để được đúc tượng sau khi chết, nhưng là sống để làm chứng nhân của Đức Chúa Giê-su, cho nên họ không muốn người ta đúc tượng mình, nhưng là đúc tượng Đức Chúa Giê-su trong tâm hồn của những người mà họ giao tiếp hắng ngày trong cuộc sống.

Người ta ít khi nhớ đến việc tốt mình đã làm cho họ, nhưng họ sẽ nhớ mãi những việc không tốt mình đã làm cho họ, như đã nhớ những việc xấu mà vợ chồng Tần Cối đã làm cho danh tướng Nhạc Phi...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info