67. THẤY THIẾP RỬA CHÂN

Ông quan nọ có một người bạn thi đậu tiến sĩ cùng một năm với mình, cưới thêm Như phu nhân (vợ bé), nên đến chúc mừng nhưng không gặp bạn, mà chỉ nhìn thấy một phụ nữ nọ đang rửa chân.

Trên đường về nhà thì gặp người bạn ấy, bèn nói đùa:

- “Hôm nay tôi có một câu đối kỳ diệu, anh có thể đối lại chăng?”

Người bạn hỏi:

- “Câu gì?”

Ông quan nọ nói:

- “Thấy Như phu nhân rửa chân”

Người bạn lớn tiếng đối lại:

- “Ơn giống tiến sĩ xuất thân”.

(Kim Hồ Thất Mặc)

Suy tư 67:

Đàn bà con gái là loài tạo vật được Thiên Chúa dựng nên bởi xương sườn của người nam, nên việc quan trọng trước nhất của họ là giúp đỡ và chia sẻ với người chồng những vui buồn trong cuộc sống gia đình.

Đàn bà con gái là những bông hoa biết nói biết cười được Thiên Chúa dựng nên bởi người nam, nên việc thứ nhất mà họ phải làm là đem niềm vui, sự hòa nhã đến cho người chồng và gia đình của họ. Cho nên, trên đời này –dưới nhãn quan của ông chồng- thì không ai đẹp hơn vợ mình, do đó người chồng sẽ rất hãnh diện mà nói với người thấy vợ mình đang rửa chân rằng: đó là ơn lớn như ơn được làm tiến sĩ vậy. Ha ha...

Ước gì tất cả ông chồng trên thế gian này biết yêu thương vợ mình, như yêu cái xương sườn bên hông của mình vậy, để nhà nhà vui vẻ, vợ chồng hòa thuận, xã hội bình an, và không còn cảnh ly dị, ông ăn chả bà ăn nem nữa...

Mong thay ! Mong thay !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info