22. Nếu ai không có ý nguyện của mình thì theo lòng mong muốn của mình mà làm việc, bởi vì họ không cố chấp ý nguyện của mình.

(Thánh Dorotheus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info