9. KHAI MÔN THẤT SỰ

Vợ rất nghiện rượu, nhiều lần muốn rượu uống nhưng chồng không cho uống, lại còn trách vợ:

- “Trong nhà mở cửa hàng thì có bảy việc là: củi, gạo, dầu, muối, tương, giấm, trà, làm gì thấy có “rượu” hử?”

Vợ nói:

- “Rượu trước khi mở cửa thì đã dùng rồi, nên phải mua trước cách một đêm”.

(Tiếu đảo)

Suy tư 9:

Mở cửa hàng bán tạp hóa tối thiểu là phải có bảy món hàng căn bản này là: củi, gạo, dầu, muối, tương, giấm và trà, bởi vì tất cả đều rất cần thiết cho đời sống bình thường, ít nữa là ở nông thôn.

Làm người Ki-tô hữu thì ít nữa phải chịu các phép bí tích này: Rửa Tội, Thánh Thể và Thêm Sức, bởi vì đây là ba bí tích nhập đạo rất cần thiết của người Ki-tô hữu, sau đó sẽ tùy theo nhu cầu thiêng liêng của mỗi người mà lãnh nhận các bí tích khác như Giải Tội, Xức Dầu Thánh, Hôn Phối và Truyền Chức Thánh. Tất cả đều được Chúa Giê-su chuẩn bị rất chu đáo để chúng ta được ơn cứu độ trong Giáo Hội của Ngài.

Có một vài người Ki-tô hữu trách cha mẹ tại sao phải Rửa Tội cho mình khi mới sinh ra; có vài người Ki-tô hữu ra mặt chống đối cự tuyệt lãnh nhận bí tích Giải Tội và Thánh Thể, họ cho rằng chẳng ích lợi gì cả; lại có người Ki-tô hữu tự cho mình có thể nên thánh mà không cần lãnh các bí tích của Đức Chúa Giê-su...

Xưa nay chưa có bệnh nhân nào không ăn uống, từ chối bác sĩ chữa bệnh, không uống thuốc, không truyền sức mà sống cả nếu không có phép lạ, mà phép lạ thì không hề xảy ra cho những người kiêu ngạo, cố chấp...

Kiêu ngạo và cố chấp là thứ rượu không nên có, và cũng không nên uống trong cuộc sống của người Ki-tô hữu.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info