6. Con người ta càng thuận theo tình cảm lệch lạc, thì ý nguyện khắc phục tình cảm lệch lạc càng ít.

(Thánh Dorothy)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info