31. BỤNG ĐẦY MỰC

Có một vị tiến sĩ đã uống một hộc mực, mọi người đều khen nói:

- “Như thế có thể khai phá luồng suy nghĩ để viết văn chương”.

Một người bạn của tiến sĩ cũng làm y như thế, sau khi uống mực xong thì khoe khoang nói với khách:

- “Ai dà, bây giờ có mấy văn nhân trong bụng không có một chút mực, nhưng thường ngâm thơ làm văn, thuật kỳ đạo quái, làm nhục người trí thức, đến như danh dự của chúng ta cũng liên đới mà bị tổn hại”.

Khách biết rằng trong bụng anh ta không có tư tưởng gì, bèn giả bộ lấy cái quạt xin ông ta đề vào một bài thơ, và nói sẽ tặng ông ta thù lao xứng đáng, nhưng ông ta lại nói:

- “Tôi chỉ sợ trong bụng mực quá nhiều, cái quạt nhỏ không đủ để chứa”.

Bèn dùng ngón tay moi trong cổ họng để ói ra mực đã uống, không ngờ cổ họng bị thương, nên mực đã ra hết, máu cũng ra theo chảy đầm đề.

Khách cả kinh, hỏi anh ta lý do, anh ta nói:

- “Tâm can của tôi cũng thổ ra luôn”.

(Khán Sơn Các Nhàn bút)

Suy tư 31:

Cái làm cho con người ta mất đi bản sắc anh hùng là ghen tỵ, cái làm cho con người ta thiếu đức bác ái là ghen tỵ, cái làm cho con người ta dễ dàng nóng giận chấp xét người khác cũng là ghen tỵ.

Ghen tỵ -nói nôm na- là thấy người khác hơn mình thì đem lòng tức tối, thấy người khác khen ngợi bạn bè mình trước mặt mình thì khó chịu và chê bai người bạn ấy.

Ghen tỵ là tuyệt chiêu của ma quỷ dùng để đánh phá sự hiệp nhất của cộng đoàn, phá hoại đền thờ của Thiên Chúa là tâm hồn con người, cắt đứt tình yêu và sự cảm thông giữa con người với nhau.

Ghen tỵ là tuyệt chiêu của ma quỷ đánh vào con người không chừa một ai, nhất là những người thông thái, giỏi giang, trí óc sắc bén nhưng không có tâm hồn khiêm tốn, để gây ra những bè phái chống đối Giáo Hội, chia rẻ cộng đoàn và gieo rắc tư tưởng bất mãn chống đối nơi người khác.

Ghen tỵ là bởi kiêu ngạo mà ra, mà tuyệt chiêu để khắc chế kiêu ngạo chính là hiền lành và khiêm nhượng trong lòng.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info