28. THẮP ĐÈN BAN NGÀY

Một người mời khách nhưng thức ăn trên bàn chẳng có gì cả, vừa cầm đũa thì ăn xong rồi.

Khách nói:

- “Xin thắp một ngọn đèn”.

Chủ nhân hỏi:

- “Dùng đèn để làm gì?”

Khách trả lời:

- “Không nhìn thấy thức ăn gì trên bàn cả !”

(Tiếu Đảo)

Suy tư 28:

Mời khách ăn cơm mà để khách thắp đèn để tìm thức ăn trên bàn, thì đúng là chuyện tiếu lâm có một không hai trên đời.

Càng tiếu lâm hơn nữa khi có một vài người Ki-tô hữu đi tham dự thánh lễ thì phê bình: “Hôm nay ông cha giảng dở quá, thắp đèn tìm cũng không thấy ý hay !”- Tiếu lâm không phải vì cha giảng không có ý hay, mà chính họ đi tham dự thánh lễ giống như đi khảo bài của các thí sinh, họ chỉ chú ý thắp đèn tìm văn chương câu cú của bài giảng có suôn sẽ không, giọng nói có hùng hồn lôi cuốn thuyết phục không mà thôi...

Thắp đèn tìm thức ăn trên bàn là vì lòng dạ của chủ nhà quá hẹp hòi.

Người thắp đèn tìm không ra ý hay của bài giảng, là vì lòng dạ họ kiêu căng, coi bài giảng như một bài luận văn của thí sinh để phê bình hơn là khiêm tốn lắng nghe.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info