7. Khi hướng dẫn tha nhân thì không nên theo ý riêng mình hoặc đường đi của mình, nhưng nên làm theo con đường mà Đức Chúa Giê-su đã chỉ cho chúng ta.

(Thánh nữ Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info