VATICAN – đầu giờ chiều thứ Bẩy này tại Vatican Cảnh Gáng Sinh Chúa Giê-su được phát trong Công trường Thánh Phê-rô. Năm nay hình ảnh được cống hiến là Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, để tỏ lòng tôn kính Đức John Paul II, sự hiến dâng của Ngài cho Đức Mẹ Đồng Trinh Maria nổi tiếng và niềm hanh phúc của ngài diễn ra vào tháng Năm vừa qua. Chỉ cách đây vài giờ, ĐTC Benedict XVI đã thắp ngọn nến cho hòa bình tại cửa sổ Dinh thự Giáo hoàng.

Một trong những bí mật được tiết lộ khi Cảnh Giáng Sinh Chúa Giê-su được phát trong Công trường Thánh Phê-rô. Hình ảnh máng cỏ lớn nhất thế giới cao hơn 25 mét và rộng 7 mét được Đức John Paul II người đẩu tiên yêu cầu một máng cỏ Giáng Sinh được đặt tại Công trường này năm 1982.

Điểm nổi bật nhất của sự kiện này là khi ĐTC Benedct XVI tại cửa sổ thư phòng thắp “Ngọn nến Hoa bình”. Trong lúc những khách hành hương và khach viếng tiếp tục đổ vào Công trường Thánh Phe-rô và Vương Cung Thánh đường trước lúc Đức Thánh Cha Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh, đã được lên thời biểu bắt đầu vào lúc 10 giờ tối giờ Roma.