69. HÒA THƯỢNG SỢ VỢ

Một ngày nọ, hòa thượng Trí Viễn tập họp chúng tôi, có người hỏi các vị ngồi đây ai là người sợ vợ nhất, khi mọi người còn chưa trả lời thì hòa thượng Trí Viễn liền nói:

- “Tôi là người sợ vợ nhất”.

Mọi người đều rất kinh ngạc, hòa thượng Trí Viễn nói tiếp:

- “Chính là vì tôi sợ vợ, cho nên không dám lấy vợ”.

Mọi người cười vang cả nhà.

(Đồng Âm Thanh Thoại)

Suy tư 69:

Ha ha ha, câu trả lời của hòa thượng Trí Viễn thật khôi hài nhưng cũng rất…chua chát, bởi vì có những người làm hòa thượng vì sợ lấy vợ, có những người làm ni cô vì thất tình, có những người làm đạo sĩ vì muốn tránh thất tình lục dục, họ xuất gia vì Phật pháp thì ít nhưng vì cá nhân ích kỷ thì nhiều.

Không phải sợ vợ mới làm linh mục, nhưng làm linh mục là để hướng dẫn, dạy dỗ những đôi tân hôn sống làm sao để gia đình của họ trở thành gia đình của Thánh cả Giu-se, Đức Mẹ Maria và Đức Chúa Giê-su.

Không phải sợ vợ mới làm linh mục, nhưng làm linh mục là để hướng dẫn, dạy dỗ các thanh niên thiếu nữ sống làm sao để có ích cho Giáo Hội và xã hội, dạy chúng nó trở thành những môn đệ của Đức Chúa Giê-su ở giữa đời này.

Không phải sợ vợ mới làm linh mục, cũng không phải muốn làm linh mục là làm, nhưng phải được Thiên Chúa tuyển chọn qua Giáo Hội, và làm linh mục không phải vì mình, nhưng là vì Thiên Chúa, vì Giáo Hội và vì phần rỗi của mọi người.

Sợ vợ mới làm linh mục thì trước sau gì cũng...lấy vợ, lúc đó thì lại càng sợ vợ hơn nữa. Ha ha ha...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info