72. TRANH LUẬN VỀ CHỮ “VƯỜN”

Viên〈袁〉Tử Tài đã có lần nuôi một con dê.

Một ngày nọ, con dê chạy vào trong vườn của người hàng xóm ăn rau cỏ, người hàng xóm bèn đi tố tụng.

Viên Tử Tài nói:

- “Ông có biết cách viết chữ “vườn〈園〉 ” (1) không, nhất định là phải có tường xây bốn phía mới đúng !”

Người hàng xóm lên tiếng trả lời:

- “Ông có biết bên trong “vườn園 ” có chữ gì không, xây tường thì chỉ có thể đề phòng trộm bên ngoài, không thể đề phòng trộm bên trong”.

(Đồng Âm Thanh Thoại)

Suy tư 72:

Xây tường cao hào rộng để đề phòng trộm bên ngoài vào, nhưng trộm bên trong thì khó mà đề phòng nổi.

Đọc kinh xem lễ là xây tường cao hào rộng bảo vệ linh hồn cho khỏi chước ma quỷ cám dỗ từ bên ngoài, nhưng bên trong tâm hồn thì không chịu đề phòng, cứ để cho lòng trí suy đến những chuyện không hay, không có lợi cho đời sống tâm linh, thì trước sau gì cũng bị tên “nội công” ở bên trong tâm hồn cướp mất linh hồn mà không biết.

Có những người có bằng cấp này nọ, nhưng không khiêm tốn nhận lỗi khi mình có lỗi với người thất học, hay học hành ít, vì họ nghĩ rằng mình là người học rộng biết nhiều; người có quyền có chức thì hay lên mặt dạy đời ngưới khác khi mình làm sai, để biện minh cho cái sai của mình là đúng, cả hai hạng người trên đều thiếu một chữ Tâm: tâm khiêm tốn và tâm thành thật. Họ để cho tên “nội công” kiêu ngạo bên trong tâm hồn cướp mất cái học vị bằng cấp học nhiều của mình...

Tham dự thánh lễ, lãnh các bí tích, đi kiệu, đi hành hương.v.v...là xây hàng rào bên ngoài để bảo vệ linh hồn; cầu nguyện sốt sắng, luôn hướng tâm hồn lên cùng Chúa, ý chí ngay lành, là hàng rào bảo vệ bên trong của linh hồn, cả hai loại hàng rào này đều cần thiết cho phần rỗi của người Ki-tô hữu.

Hạnh phúc thay cho người Ki-tô hữu.

(1) Chữ “viên袁” (họ) có tường bao quanh thành chữ “vườn園”. Ý nói là không thể đề phòng họ Viên ở bên trong mà ăn trộm.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info