71. CẦN ĂN MỘT ĐAO

Hồng Trĩ Tồn vì lời nói mà đắc tội với nhà quyền quý, nên bị triều đình khép tội tử hình.

Trước khi bị đem đi chém đầu, bà con bạn bè dồn dập đến ngục thăm viếng khóc lóc, trái lại Hồng Trĩ Tồn lại hết lòng an ủi họ, lại còn thuận miệng ngâm một bài thơ thất tuyệt, có hai câu cuối như sau:

- “Trượng phu tự tin cái đầu tốt,

phải vì triều đình ăn một đao”.


(Đồng Âm Thanh Thoại)

Suy tư 71:

Nói lời đụng chạm đến người quyền quý thì chưa phải là tội bị chém đầu, vì người quyền quý không phải là thần thánh, nhưng nói lời phạm thượng xúc phạm đến Thiên Chúa thì không những đáng bị chém đầu mà còn bị phạt trong hỏa ngục, bởi vì trên trời dưới đất và trong âm ty, không một loài tạo vật nào quyền quý cao sang cho bằng Thiên Chúa.

Có một vài người Ki-tô hữu sợ người quyền quý mà không dám nói sự thật; sợ người có chức quyền mà không dám tuyên xưng đức tin của mình; sợ người giàu có mà không dám nói lên những cái tệ hại của họ. Nhưng họ lại dám hăng say nói xấu Giáo Hội của Đức Chúa Giê-su Ki-tô, dám công kích hàng giáo phẩm của họ cách mạnh bạo.

Tại sao vậy? Thưa là vì nếu đụng chạm đến người quyền quý có chức quyền thì sẽ bị trả thù, bị bỏ tù, bị phạt ngay tức khắc; còn nói xúc phạm đến Giáo Hội, đến hàng giáo phẩm cách mạnh bạo là vì Giáo Hội và hàng giáo phẩm không biết trả thù, không bỏ tù bắt bớ ai, là vì Giáo Hội là Giáo Hội yêu thương của Đức Chúa Giê-su.

Nhưng hãy coi chừng, Giáo Hội và hàng giáo phẩm không trả thù ai, nhưng Thiên Chúa sẽ vì họ mà xử đoán, bởi vì Giáo Hội là của Ngài, và chính các linh mục và giám mục là con mắt của Ngài.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info