63. Nên coi thường tất cả loài thụ tạo, chỉ dùng tâm hồn của con kỳ vọng vào sự hoan lạc của Thiên Chúa mà thôi.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info