13. Đức Mẹ Ma-ri-a là cứu viện của người cần giúp đỡ.

(Thánh Ioannes Bosco)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info