Washington DC -- Đức Cha William S. Skylstad, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã viết trong lá thư đề ngày 24 tháng một gởi cho Hạ Viện rằng dự luật ngân sách mới đây đã không đáp ứng được những nhu cầu cấp thiết nhất. Ngài quan tâm đến những vấn đề như tăng phần phụ chi trả của những người hưởng Medicaid, cắt giảm tiền trợ cấp nuôi con, thay đổi chương trình trợ gíup tạm thời cho những gia đình nghèo vốn đang thiếu ngân sách trong các công tác trợ giúp việc làm và công tác cho trẻ em, và những cắt giảm trong những chương trình canh nông.

Trong thư Ngài cũng nhấn mạnh rằng những điều khoản trong dự luật sẽ ảnh hưởng không tốt đến những trẻ em và các gia đình nghèo, người già, người bệnh tật, phụ nữ mang thai. Về vấn đề canh nông, Ngài viết rằng những cắt giảm này sẽ ảnh hửong đến chương trình nước sạch, bảo vệ đất đai, bảo vệ thú hoang dã và ảnh hưởng xấu đến sự đa dạng của các loài vật.

Ngài đánh giá cao những nỗ lực của dự luật trong việc trợ giúp nạn nhân trận bão Katrina và 1 chương trình cổ võ hôn nhân và phẩm giá gia đình cũng như tiếp tục chương trình Foodstamps. Nhưng nhìn chung dự luật ngân sách kỳ này không đáp ứng được những như cầu cấp bách của người dân. Ngài cho rằng có nhiều thách đố mà các nhà lãnh đạo cần phải quan tâm và giải quyết nhưng phải dành ưu tiên hàng đầu cho những phúc lợi của người dân.