10. BẢNG HIỆU BIẾN BIẾN

Có một ông chủ mở cửa hàng cầm đồ, tiền vốn rất ít.

Khai trương được một tháng đầu, trên bảng hiệu viết một chữ “cầm”, qua tháng thứ hai, tiền vốn hết sạch, khách cầm đồ lại không đến chuộc đồ đã cầm về, chỉ có cách là viết thêm chữ “ngưng” trước chữ “cầm”.

Tháng thứ ba, khách đến chuộc đồ từ từ nhiều lại, tiền vốn thu lại đủ, ông chủ lại viết thêm chữ “không” trước chữ “ngưng cầm”.

(Tiếu Đảo)

Suy tư 10:

Trong làm ăn buôn bán thì phải có kiên nhẫn, khi mở một hàng ăn uống hay một cửa hiệu thì cần phải...chịu lỗ trong một hoặc hai tháng đầu, và để cho người ta quen biết với cửa hàng của mình.

Đi làm việc truyền giáo cũng như...đi buôn, nhưng nguy hiểm hơn nhiều, bởi vì khi lời thì chỉ có lời linh hồn người ta, nhưng khi lỗ thì lỗ nhiều lắm, như: lỗ mất mạng sống mình, lỗ tiền bạc vật chất bỏ ra, lỗ mất các linh hồn, và có khi mất tất cả, sạch sành sanh cùng một lúc. Cho nên làm người truyền giáo thì phải kiên nhẫn trong mọi hoàn cảnh, phải chịu lỗ trong...mấy năm đầu, để mọi người nhìn thấy cách ăn nết ở của mình có thực sự là như mình đã rao giảng không, có như thế họ mới tin Đấng mà mình đang rao giảng và yêu mến là Chúa Giê-su Ki-tô.

Cái bảng hiệu quan trọng lắm, không nên hôm nay viết chữ này mai thêm chữ khác, nhưng phải cố định.

Làm việc truyền giáo thì quan trọng hơn nhiều, đừng nói một đường làm một nẻo, đừng sống khác với những gì mà mình đã rao giảng, đừng nói nhiều làm ít, bởi vì con người thời nay thích nhìn hơn là thích nghe đối với những người truyền giáo..

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info