77. Phàm nhìn theo cách nhìn của thế tục thì thấy mình là người thông thái khôn ngoan, nhưng trong mắt của Thiên Chúa thì là người ngu ngốc ngông cuồng.

(Thánh Isidore)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info