24. KHÓC NHẦM BỊ ĐÁNH

Có một tên lưu manh đến đâu cũng nói dối để được ăn.

Một hôm, ngẫu nhiên đi ngang qua chỗ một gia đình có tang, nên phấn khởi nói:

- “Có cách rồi”.

Bèn đi đến trước linh đường khóc hu hu.

Không ai biết hắn ta là ai, hắn ta nói:

- “Tôi và lão ông đây kết giao rất tốt, mấy tháng không gặp thì đã quy tiên rồi ! Hồi nãy tôi gõ cổng mới biết được, cho nên ngay cả đồ cúng tế cũng không kịp mua, nên đến khóc trước để bày tỏ tình cảm của tôi”.

Người nhà tang rất cảm động, bèn mời hắn ta ăn uống một bữa no nê.

Tên lưu manh ăn xong thì về nhà, trên đường gặp một người quen rất nghèo, người ấy nghe chuyện hậu hĩnh như vậy thì vội vàng nói thật kỳ diệu.

Ngày hôm sau, người nghèo ấy cũng học cách đi tìm nhà tang, vừa đi vào nhà thì lớn tiếng khóc, người nhà này hỏi anh ta, anh ta cũng nói:

- “Trước đây người chết này và tôi có quan hệ với nhau rất tôt”.

Không ngờ vừa nói xong, thì một nắm tay đã bay đánh vào mặt anh ta rất mạnh. Thì ra người chết của nhà này là cô dâu còn rất trẻ.

(Tiếu Đảo)

Suy tư 24:

Thời nay, chữ “quan hệ” được người ta dùng khá nhiều: quan hệ bạn bè, quan hệ tình yêu, quan hệ giới tính, quan hệ vợ chồng, quan hệ làm ăn, quan hệ xác thịt, quan hệ mập mờ, quan hệ trong sáng, quan hệ tình cảm.v.v...

Tất cả những quan hệ trên đây đều ngắn ngủi, đều như gió thổi mây bay và thường đem lại đau khổ cho nhau.

Qua bí tích Rửa Tội mà người Ki-tô hữu có quan hệ rất gần gũi mật thiết với Thiên Chúa, sự quan hệ này làm cho người Ki-tô hữu được thông phần hạnh phúc với Người, được chia sẻ những đau khổ và sự phục sinh với Đức Chúa Giê-su, được trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài, và nhất là được hưởng phần gia nghiệp Nước Trời với Thiên Chúa khi kết thúc từ giã cuộc đời này.

Mối quan hệ này làm cho con người chỉ kém thiên thần một chút thôi (Tv 8, 6), bởi vì nó được bảo đảm bằng sự chết và sống lại của Chúa Giê-su Ki-tô.

Mối quan hệ này chỉ bị cắt đứt khi chúng ta nhận cái xác chết -ma quỷ- làm người thân quen của mình mà thôi.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info