Chương 44:

HAM MUỐN

TÌNH CẢM CÁ NHÂN LỆCH LẠC”Không theo những tình dục của con người, nhưng theo ý muốn của Thiên Chúa.”

(2 Pr 4, 2)


1. Ham muốn tình cảm cá nhân càng ít thì đức ái càng gia tăng, một cái gốc ham muốn cá nhân cũng không nên giữ lại, thì mới có thể đạt tới bước cao nhất của các nhân đức.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info