76. Tâm hồn không tham lam quyến luyến bất cứ vật chất trần thế nào thì rất yên ổn, trái lại linh hồn nào tham lam lưu luyến vật chất trần thế, thì thường trầm luân với vật chất trần thế, tuyệt đối không yên ổn bình tĩnh.

(Thánh Gregory)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info