CÁO PHÓ
Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, gia đình chúng tôi xin báo
tin đến Quý Đức Cha, Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Thầy Sáu, Quý Tu Sĩ
Nam Nữ, cùng toàn thể Công Đoàn Dân Chúa, Quý Thông Gia, Thân
Bằng quyến thuộc, và các bạn hữu xa gần
Bà Cố, Bà, Chị, Cô, Bác, Dì, Em và Mẹ của chúng tôi là:

Bà Cố MARIA NGUYỄN MÙI
Nhũ danh Nguyễn Thị Thê
Sinh ngày 14 tháng 5 năm 1927 tại Phú Nhai, Bùi Chu, Việt Nam
được Thiên Chúa gọi về lúc 7:03 AM, ngày 21 tháng 1 năm 2012
tại Tư Gia, Thành Phố Garden Grove, California – Hoa Kỳ
Hưởng Thọ 84 tuổi.

Xin Quý Cha, Quý Tu sĩ Nam Nữ,
Quý Thân Bằng quyến thuộc và Cộng Đoàn Dân Chúa,
hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO
Trưởng Nữ: Nguyễn Thị Sa – Hoa Kỳ
Trưởng Nam: Nguyễn Văn Chuyên, Vợ con và cháu – Hoa Kỳ
Thứ Nữ: Bà Quả Phụ Nguyễn Thị Huê – Việt Nam
Thứ Nam: Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên – Hoa Kỳ
Thứ Nữ: Nguyễn Thị Cúc, Chồng và các con – Pháp Quốc
Thứ Nam: Nguyễn Tân, Vợ và các con – Hoa Kỳ
Út Nữ: Nguyễn Thị Hồng, các con và các cháu – Hoa Kỳ
Thứ Nam: Nguyễn Thủy, Vợ và các con – Hoa Kỳ
Út Nam: Nguyễn Thanh Joseph, Vợ và các con – Hoa Kỳ
Cháu đích tôn: Nguyễn Việt, Vợ và con - Hoa Kỳ
Dưỡng Tử: Linh Mục Trương Hồng Chương, Ban Mê Thuột, Việt Nam
Dưỡng Nữ: Sr. Nguyễn Thị Thảo, Dòng Chúa Quan Phòng, Việt Nam

GIA ĐÌNH LINH TÔNG
Linh Mục Nguyễn Uy Sỹ
Linh Mục Cao Tuyền Bill
Linh Mục Phan Tấn Khởi
Linh Mục Trần Benjamin
Linh mục Trần Thọ, SDB – Việt Nam
Thầy Sáu Ngô Đình Đông và Phu Nhân – Hoa Kỳ
Thầy Sáu Joseph Nguyễn Khiết và Phu Nhân – Hoa Kỳ
Ứng viên Vũ Viết Toan và Phu Nhân – Hoa Kỳ
Thầy Đặng Bradon, St. Patrick Seminary – Hoa Kỳ
Sr. Mai Hoa, OP - Pháp Quốc
Sr. Cecilia Phạm Xuân Trang, LHC – Hoa Kỳ
Sr. Trần Tâm, OP– Hoa Kỳ
Sr. Phi Thảo, OFM – Phi Châu
Sr. Nguyễn Quyên, MTG – Hoa Kỳ
Sr. Nguyễn Thanh Nga, MTG – Việt Nam
Sr. Nguyễn Thu Hứa, MTG – Norway

CHÁU ĐỠ ĐẦU
Bà Phạm Lang Dung – Hoa Kỳ
Bà Nguyễn Thị Du – Hoa Kỳ
Giang Hạnh và các con – Hoa Kỳ
Nguyễn Uyên – Hoa Kỳ.

Thay vì Hoa Tang và Phúng Điếu, xin giúp cho
HỘI BẢO TRỢ NỮ TU HƯU TRÍ VIỆT NAM
13192 Hilton Lane.
Garden Grove, CA 92843
Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên (714) 454-4822
Ông Chủ Tịch Nguyễn Việt (714) 425-7160
Ông Trần Đức Nhã (714) 655-1966